Relasjonstolk

I møte mellom mennesker skjer det magi….om du tillater det!

Har du kjent på frustrasjonen over at du ikke når frem med budskapet ditt? Eller at det du sa ble tolket helt annerledes enn du tenkte?

Som mennesker har vi forskjellige adferdsstiler og forskjellige måter å agere på i forhold til omverdenen. Om vi ikke er bevisst dette vil vi ofte tenke at de som er annerledes enn oss gjør noe galt.

Slik er det ikke!

Med større bevissthet rundt hvem du selv er og hva som kjennetegner din adferdssprofil samtidig som du får innsikt i de andre adferdsprofiler vil anerkjennelse og inkludering av forskjellige mennesketyper i en organisasjon bli enklere.

Ifølge Gary Chapman har hver og en av oss i tillegg et primærspråk når det kommer til følelsen av å bli verdsatt og anerkjent. Skal vi virkelig få et menneske til å føle seg inkludert bør vi bruke denne personens primære verdsettelses språk når vi skal verdsette personens arbeid.

Trude samarbeider og jobber sammen med Alt Er Mulig as som driver med partolking og relasjonstolking. Vi tilbyr både relasjonstoling, workshop, kurs og foredrag.