Medarbeiderskap

Fra gammeldags pliktløp til moderne medarbeiderskap

Rune Semundseth

Kjenner du noen gang at du ikke passer helt inn på jobb? Eller ser du at noen av de du jobber sammen med ikke finner sin plass?

Tilhørighet og inkludering er etter vår mening viktige faktorer for at du skal kunne bygge en solid og lønnsom bedrift.

Gjennom gode medarbeidersamtaler og en kultur for åpenhet og inkludering tror vi at ansatte gjør en bedre jobb, og dermed bidrar til en lønnsom bedrift.

Vi har inngått et samarbeid med Business Mastering som har utviklet Medarbeidersamtalen 2.0. Ett nytt og innovativt dialogverktøy som gjør at du kan gjennomføre meningsfulle medarbeidersamtaler og bryte med det konvensjonelle pliktløpet som har preget gjennomføringen i alt for mange medarbeidersamtaler så langt.


Vil du høre mer om meningsfulle medarbeidersamtaler og Medarbeidersamtalen 2.0?