BPA

Gjennom BPA ordningen kan brukeren leve sitt liv fullt og helt utifra egne forutsetninger.


Sammen med Verdia AS er vi medeier i selskapet Verdia Assistanse as som tilbyr Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA).

BPA ble en lovfestet rett om sosiale tjenester vedtatt av Stortinget 1. mai 2000 og er en ordning for praktisk assistanse i hverdagen for mennesker med funksjonsnedsettelser. Verdia Assistanse tilbyr BPA i samarbeid med bruker og hjemkommunen til tjenestemottakeren.

BPA ordningen gir brukerne muligheten til å leve et så normalt liv som mulig til tross for funksjonsnedsettelser. Brukerne skal kunne få den hjelpen de trenger når de selv vil og der de selv vil. Dette betyr at det er brukeren som er arbeidsleder og som styrer sin egen hverdag utifra egne ønsker og behov.