Atferdsmuskler

Som mennesker er vi forskjellige og vi har forskjellige adferdsmønstre, eller som jeg like å kalle det; atferdsmuskler. Dine adferdsmuskler påvirker hvordan du planlegger, styrer tiden din og leder deg selv. Det finnes derfor ingen fasit på planlegging som passer for alle.

Trude er sertifisert trener i persologPersonprofil. I persologPersonprofil skiller vi mellom fire dimensjoner i atferden til mennesker. Vi har alle dimensjonene i oss, men ofte er det en eller to som dominerer vår adferd. Når vi blir bevisst vår egen adferdsprofil kan vi ta høyde for våre styrker og svakheter i planleggingen, og vi kan justere vår adferd i ulike situasjoner.

Det finnes ingen fasit som passer for alle!

Jeg skal her ta for meg hovedtrekkene i de fire dimensjonene. Du kommer nok til å tenke at flere av disse passer deg, og slik er det. Men hvor føler du at du hører mest hjemme? Når du planlegger bør du ta hensyn til din dominerende atferdsprofil.

Dominant adferdsprofil

En person med hovedtrekk fra den dominante profilen vil se resultater og være sjef. Han er flink til å sette mål, sikrer effektivitet og eliminerer tidssløseri.

En D tar ofte på seg for mange oppgaver og jobber med for mange ting på en gang. Han er utålmodig og legger stor press på både seg selv og andre. En D hater rutinearbeid og situasjoner der det er for lite utfordringer.

En D jobber raskt og ønsker å få alle data med en gang. Han ønsker å få informasjonene punktvis og kun det viktigste.

Innflytelsesrik adferdsprofil

En høy I elsker samhandling og sosialisering. Han er veldig spontan, full av energi og oppmerksom på de rundt seg.

En I planlegger ofte for optimistisk og aksepterer for mange jobber. Han er ofte for sen og har en tendens til å ikke fullføre oppgavene på listen sin.

En høy I bryr seg ikke om at han blir av brutt i arbeidet sitt. Han er rask og spontan og har en tendens til raskt å hoppe fra en oppgave til en annen.

En høy I ønsker å få informasjonen sin med bilder, figurer og farger og trenger bare å få et overblikk over innholdet.

Stabil adferdsprofil

En høy S verdsetter stabilitet og sikkerhet. Han trives best i et konfliktfritt miljø. En høy S er god på å organisere, god på rutine arbeid og på å pleie relasjoner.

S’ene har vanskelig for å takle tidspress og konfrontasjoner. De sliter med å si nei og takler plutselige forandringer dårlig.

En S jobber sakte og liker å jobbe uten press. Informasjonen bør være skriftlig og gjerne lagt frem stegvis.

Kvalitetssøkende atferdsprofil

En høy K verdsetter nøyaktighet, orden og logiske fremgangsmåter.

K’en dokumentere arbeidet sitt og tar vare på det meste. Han jobber effektivt og holder sine forpliktelser. Han hater uorden og kaos og reagerer kritisk og negativt på tidssløseri.

K’en kan ha vanskeligheter med å jobbe i grupper og går seg lett bort i detaljene.

Selv om K’en jobber effektivt er det ikke spesielt rask. Han trenger tid for å sikre detaljene. Informasjonen må være spesifikk og detaljert.

Har du lyst til å bli bedre kjent med deg selv og dine atferdsmuskler?

Da kan jeg tilby deg en analyse og en gjennomgang av analysen for NOK 2400.-
Finn dine atferdsmuskler som daglig leder for en mikrobedrift!

Finn dine atfersmuskler!

I alle situasjoner i livet tilpasser du deg omgivelsene. Og noen ganger tilpasser du deg så mye at du «mister» litt av deg selv.

Som daglig leder i en mikrobedrift er du alene om mange oppgaver og du må gjøre oppgaver som ikke faller helt naturlig for deg og de «atferdsmusklene» du er sterk på.

For det er det det handler om, «atferdsmuskler». Vi har alle atferdsmusklene i oss, men vi er naturlig sterke på forskjellige muskler. Om du bruker mye av en atferdsmuskel du ikke er naturlig sterk på blir du sliten, og da føles det som om du mister deg selv.

Det samme gjelder om du må dempe en muskel du er naturlig sterk på. Da blir du også sliten!