DU – en hel organisasjon

I morgen har jeg satt av halve dagen til en oppgave som jeg gruer meg skikkelig til🥵

Det er en oppgave som krever at jeg fokuserer på detaljer og arbeider alene. Denne oppgaven krever at jeg bruker «kvalitetssikrer muskelen» min, og det er min svakeste #atferdsmuskel. 

Men jobben gjør seg ikke selv, og i og med at jeg er DL i en liten mikrobedrift må det gjøres. Legg merke til at jeg har satt av kun halve dagen til denne jobben‼️‼️ 

Når jeg nå bruker tid på denne jobben i morgen, har jeg passet på at jeg har et Webinar på #todolista mi i tillegg 🥰🥰

Min muskel for innflytelse og kommunikasjon er min sterkeste. Når jeg samhandler med andre, får jeg bruke den muskelen. Da blomstrer jeg og fylles med energi. 

Når du driver din egen lille bedrift, skal du gjøre jobben til en hel organisasjon. Du skal være både daglig leder, markedssjef og økonomisjef. I tillegg skal du faktisk produsere; levere det kundene dine har behov for og etterspør. Uten det blir det ingen penger å leve av 😅

Har du noen gang tenkt på hva som er dine sterkeste atferdsmuskler og hva du egentlig liker best å jobbe med❓

Om du kunne velge, hvilken (ikke hvilke) arbeidsoppgave ville du beholdt helt for deg selv, uansett hvor mange andre personer du hadde i bedriften din?

Du er unik med din kunnskap, dine erfaringer og ferdigheter, dine preferanser og dine atferdsmuskler. Noen arbeidsoppgaver går som en lek fordi de passer deg og dine sterke atferdsmuskler. Andre oppgaver sliter du mer med. Og ikke alltid fordi du ikke har kunnskapen, men fordi de ikke passer dine preferanser og dine atferdsmuskler.

For en daglig leder i en organisasjon med flere medarbeidere er en av de viktigste oppgavene å bruke de ressursene som er tilgjengelig på best mulig måte. Når du som menneske får jobbe med oppgaver som passer i forhold til kunnskap, personlighet og atferdsmuskler, befinner du deg i flytsonen. 

‼️Arbeidsoppgavene går som en lek‼️

Men når du driver din egen lille bedrift, må du ofte gjøre alle oppgavene selv, uansett kunnskap, preferanse og sterke atferdsmuskler. Det å bruke dine sterke atferdsmuskler får deg i flytsonen, men det førere ikke alltid til målet. Det å bruke mye tid på de oppgavene som krever dine svake atferdsmuskler, fører til at du blir sliten og står i fare for å møte den berømmelige veggen. 

Jeg passer på å fordele disse oppgavene på min to do liste. De dagene jeg vet jeg skal jobbe med min svakeste muskel, passer jeg på å fylle på med noen oppgaver der jeg kan bruke min sterkeste muskel i tillegg.  Da får jeg en bedre balanse i hverdagen 🤩

Har du lyst til å lære mer om dine sterke og svake atferdsmuskler?

Sjekk ut mitt tilbud på atferdsanalyse med tilbakelesing ved å trykke på knappen under 👇