Korona tider

Det er utfordrende å pleie relasjonene våre i disse tider der alle aktiviteter har stoppet opp og veldig mange av oss sitter på hjemmekontor. Både de private og de vi har i jobb sammenheng. Bruken av digitale møterom har skutt i været og digitaliseringen av Norge har fått en skikkelig boost.

Men hvordan tar vi godt vare på hver enkelt i disse tider? Hva med de som trenger kvalitetstid og den gode samtalen for å blomstre. Husker vi på dem, eller blir det kun teammøter på digitale plattformer og ut over det må vi «pleie» oss selv?

Som mennesker er vi forskjellige og vi trenger forskjellige «drivstoff» for å være på topp.

Hun sitter nede i kjellerstuen der de har laget et provisorisk hjemmekontor i disse Corona tider. Oppe hører hun ungen springe over gulvet og latteren runger i veggene. Han er god med ungene mannen. Snart er det hennes tur å gå opp og sysselsette dem mens mannen får overta «hjemmekontor hula» i kjelleren. Hun sliter litt med motivasjonen og er litt usikker på om det hun leverer er godt nok. De får en e-post hver morgen fra sjefen med oppmuntrende ord og agenda for dagen. Det vises stor forståelse for at de ikke kan være like effektive hjemme med små barn som de er når de er på kontoret. Men hun lurer likevel på om det hun leverer er bra nok. Hun savner den lille «10 minutteren» sjefen bruker å ta i kontordøra der hun får spørsmål om hvordan det går og de kan ta en kort prat om hvordan hun har løst oppgaven.

For damen i denne historien er kvalitetstid det primære drivstoffet. Hun føler seg verdsatt når noen tar seg tid til å spørre hvordan det går og oppriktig lytter og er interessert i det hun holder på med.

Vi kan skille mellom 5 typer drivstoff:

  1. Anerkjennende ord
  2. Kvalitetstid
  3. Tjenester
  4. Gaver
  5. Fysisk berøring

(Hentet fra Gary Chapman og hans kjærlighetsspråk)

Selv om vi kan sette pris på alle de fem typene med drivstoff har vi alle et eller to som fyller oss mer enn de andre. Når vi er i unntakstilstand eller i en krise er det ekstra viktig at vi får påfyll av det drivstoffet som gir oss mest energi.

Det er krevende å være leder i disse tider. Bekymringer for hvordan det skal gå med selskapet økonomi, omlegging av rutiner og omtanke for medarbeiderne og hvordan du skal ta vare på dem i denne tiden er bare noe av det som surrer rundt i hodet. De strategiene du har laget deg for å ta vare på dine ansatte når dere er samlet på kontoret fungerer plutselig ikke når alle sitter på hvert sitt hjemmekontor.

Dette er kanskje ikke tiden for å sette seg inn i nye teorier om hvordan du skal ta vare på dine medarbeidere, og hvilke drivstoff som fyller hver enkelt best. Men kanskje kan dette hjelpe deg litt i forhold til å være oppmerksom på om du når frem til alle sammen og om dine medarbeidere har det så bra som de kan ha det i disse tider. Tilfredshet gjør at vi gjør en bedre jobb!

Og en ting til kjære leder; Hvem tar vare på deg? Hvem kan du snakke med og hva er ditt primære drivstoff? Får du den anerkjennelsen du trenger for å gjøre en god jobb?