Helt Inkludert as

En til en oppfølging
Foredrag
Kurs og workshop

«Vi bidrar til glede og en meningsfull hverdag»

For oss selv, våre kunder og våre samarbeidspartnere.

AtferdsMUSKLER

Som mennekser er vi forskjellige og vi har forskjellige atferdsmønster, eller som vi liker å kalle det; atferdsmuskler.

StartMOTOR

Alle produkter, tjenester og arbeidsprosesser må av og til fornyes og utvikles. Står du ved et veiskille i din business? Da kan vi hjelpe deg med veien videre.

tidsKOMPETANSE

Du kan ikke styre tiden – men du kan styre dine handlinger innenfor den tiden du har til rådighet. Lær deg #tidsstyring basert på din #atferdsprofil.

Våre verdier

# FRIHET

# SAMSPILL

# RESPEKT

# RAUSHET

FRIHET fordi vi synes det er viktig at hvert enkelt menneske skal få lov til å være den han/hun er og få lov til å bruke sine evner og ferdigheter på en slik måte at han/hun føler mestring og arbeidsglede.

SAMSPILL fordi vi oppriktig mener at sammen blir vi bedre. Når ulike mennesker møtes skjer det magiske ting, og i møte med hverandre får vi til utvikling

RAUSHET fordi vi ønsker å dele av vår kunnskap og på den måten også lære mer fra andre som kan gjøre oss til bedre mennesker.

RESPEKT fordi vi også må vite at andre mennesker er forskjellige fra oss og har andre preferanser og atferdsmønstre. Selv om vi skal få lov til å være oss selv, må vi være bevisst på hvordan vår atferd påvirker andre og ha respekt for deres reaksjoner og meninger.

Vi bistår gjerne !